தமிழில் அறிவோம்!

அறிவியல் உலகில் தினந்தோறும் வெளியாகும் அறிவியல் கட்டுரைகளை தமிழில் இங்கு தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.


மேலும் படிக்க !

தலைப்புகள்

கீழ்க்கண்ட தலைப்புகளில் நாங்கள் தகவல்களை வழங்குகிறோம்!


தகவல்களின் படிநிலைஆய்வு

இந்த வாரம் வெளியான அறிவியல் கட்டுரைகளை அறிந்து அதில் தமிழ் சமூகத்திற்கு பயனுள்ள செய்திகளை கண்டறிதல்

ஆக்கம்

கண்டறிந்த செய்திகளை மொழிபெயர்த்து அந்த பிரிவில் வல்லுனர்களாக உள்ளவர்களிடம் தகவல் சரிபார்க்கப்பட்டு, பதிவேற்றப்படும்

அறிமுகம்

மொழிபெயர்த்த கட்டுரைகளை எழுத்து மற்றும் ஒலி வடிவில் மாற்றி நம் சமூகத்தில் இணைந்த அனைவருக்கும் பகிரப்படும்


#SciTamil

எங்களை பற்றி

அனைத்து துறை சார்ந்த தகவல்களையும் தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிடும் எங்களுடையது.

"தமிழில் அறிவோம்" என்பது எங்களின் வாசகம் ஆகும்.

மேலும் படிக்க

© SciTamil

தமிழ் மீது 💖 கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது.